Where to buy

FIND YOUR NEAREST FOCUS DISTRIBUTOR
BEIJING SHOWROOM

#1,Shunhuang Road,
Chaoyang District, Beijing 


phone: 18600010025 Mr.Zhang
mailto: 1520502@qq.com

SHANGHAI SHOWROOM

Vila 367, Lane 999, Huajing Road,
Xuhui District, Shanghai

phone: 18229709198 Mr.Hu
mail :huzhaowei2008@163.com

FIND YOUR NEAREST FOCUS DISTRIBUTOR